top of page

Urgent cargo on a budget - we have rail solutions for many of our trade-lanes. In the USA, for cargo from the seaport to an inland container depot, we use rail solutions. From European main ports to the inland terminals, or anywhere else in the world where the origin/ destination is far from the seaports, and there is a rail track, we make use of it.

For cargo from the Far East to Europe, we also offer rail solutions, both full container options as well as part loads.

Rail Freight / Trein Transport

Dringende vracht met een beperkt budget: we hebben oplossingen per spoor voor veel van onze handelsroutes. In de VS maken we voor vracht van de zeehaven naar een containerdepot in het binnenland gebruik van oplossingen per spoor. Van de Europese zeehavens tot de inlandterminals, of waar dan ook ter wereld waar de herkomst/bestemming ver van de zeehavens ligt en er een spoor aanwezig is, maken wij er gebruik van.

Voor vracht van het Verre Oosten naar Europa bieden wij ook oplossingen met de trein, zowel volledige containervarianten als deelladingen.

bottom of page