top of page

Privacy Policy

Information Collection, Use, and Sharing

We are the sole owners of the information collected on this site. We only have access to/collect information that you voluntarily give us via email or other direct contact from you. We will not sell or rent this information to anyone. We will use your information to respond to you, regarding the reason you contacted us. We will not share your information with any third party outside of our organization, other than as necessary to fulfill your request, e.g. to ship an order. Unless you ask us not to, we may contact you via email in the future to tell you about
specials, new products or services, or changes to this privacy policy.

Orders
We request information from you on our order form. To buy from us, you must provide contact information (like name and shipping address) and financial information (like credit card number, expiration date). This information is used for billing purposes and to fill your orders. If we have trouble processing an order, we’ll use this information to contact you.

Confidentiality and Security
We take precautions to protect your information. When you submit sensitive information via the website, your information is protected both online and offline. Wherever we collect sensitive information (such as credit card data), that information is encrypted and transmitted to us in a secure way. You can verify this by looking for a lock icon in the address bar and looking for “https” at the beginning of the address of the Webpage.

While we use encryption to protect sensitive information transmitted online, we also protect your information offline. Only employees who need the information to perform a specific job (for example, billing or customer service) are granted access to personally identifiable information. The computers/servers in which we store personally identifiable information are kept in a secure environment.

Cookies
We use “cookies” on this site. A cookie is a piece of data stored on a site visitor’s hard drive to help us improve your access to our site and identify repeat visitors to our site. For instance, when we use a cookie to identify you, you would not have to log in a password more than once, thereby saving time while on our site. Cookies can also enable us to track and target the interests of our users to enhance the experience on our site. Usage of a cookie is in no way linked to any personally identifiable information on our site. 
Some of our business partners may use cookies on our site (for example, advertisers). However, we have no access to or control over these cookies.

Sharing
We partner with another party to provide specific services. When the user signs up for these services, we will share names, or other contact information that is necessary for the third party to provide these services. These parties are not allowed to use personally identifiable information except for the purpose of providing these services.

Links
This website contains links to other sites. Please be aware that we are not responsible for the content or privacy practices of such other sites. We encourage our users to be aware when they leave our site and to read the privacy statements of any other site that collects personally identifiable information.

If you would like to confirm the accuracy of the information we have collected from you, or if you have questions about the uses of this information, please contact us.

Privacybeleid
Informatie verzamelen, gebruiken en delen

Wij zijn de enige eigenaren van de informatie die op deze site wordt verzameld. Wij hebben alleen toegang om informatie te verzamelen/verzamelen die u ons vrijwillig verstrekt via e-mail of ander direct contact Jij. Wij zullen deze informatie aan niemand verkopen of verhuren. Wij zullen uw gegevens gebruiken om u te antwoorden, met betrekking tot de reden waarom u contact met ons opneemt.
Wij zullen uw gegevens niet delen met derden buiten onze organisatie
dan nodig is om aan uw verzoek te voldoen, b.v. om een ​​bestelling te verzenden. Tenzij u ons vraagt ​​dit niet te doen, kunnen we in de toekomst via e-mail contact met u opnemen om u hierover te informeren
specials, nieuwe producten of diensten, of wijzigingen in dit privacybeleid.

Bestellingen
Op ons bestelformulier vragen wij gegevens van u. Om bij ons te kopen, moet u voorzien contactgegevens (zoals naam en verzendadres) en financiële informatie (zoals creditcardnummer, vervaldatum). Deze informatie wordt gebruikt voor factureringsdoeleinden en om uw bestellingen te verwerken. Als we problemen hebben met het verwerken van een bestelling, gebruiken we deze informatie om contact met je op te nemen.

Vertrouwelijkheid en veiligheid
Wij nemen voorzorgsmaatregelen om uw gegevens te beschermen. Wanneer u gevoelige informatie indient via de website zijn uw gegevens zowel online als offline beschermd. Overal waar we gevoelige informatie verzamelen (zoals creditcardgegevens), is die informatie aanwezig
gecodeerd en op een veilige manier naar ons verzonden. U kunt dit verifiëren door naar een slot te zoeken pictogram in de adresbalk en zoek naar “https” aan het begin van het adres van het web adres.

Hoewel we encryptie gebruiken om gevoelige informatie die online wordt verzonden te beschermen, doen we dat ook bescherm uw informatie offline. Alleen medewerkers die de informatie nodig hebben om een
specifieke taak (bijvoorbeeld facturering of klantenservice) waartoe u persoonlijk toegang krijgt identificeerbare informatie. De computers/servers waarop wij opslaan zijn persoonlijk identificeerbaar
informatie wordt bewaard in een beveiligde omgeving.

Cookies

Wij gebruiken “cookies” op deze site. Een cookie is een stukje gegevens dat op de harde schijf van een sitebezoeker wordt opgeslagen om ons te helpen uw toegang tot onze site te verbeteren en terugkerende bezoekers aan onze site te identificeren. Wanneer wij bijvoorbeeld een cookie gebruiken om u te identificeren, hoeft u niet meer dan 1 keer in te loggen met uw wachtwoord, waardoor u tijd bespaart op onze site. Cookies kunnen ook stellen ons in staat de interesses van onze gebruikers te volgen en te targeten om de ervaring op onze website te verbeteren
plaats. Het gebruik van een cookie is op geen enkele manier gekoppeld aan persoonlijk identificeerbare informatie onze site. Sommige van onze zakelijke partners kunnen cookies op onze site gebruiken (bijvoorbeeld adverteerders). Wij hebben echter geen toegang tot of controle over deze cookies.

Delen
Voor het leveren van specifieke diensten werken wij samen met een andere partij. Wanneer de gebruiker zich aanmeldt voor voor deze diensten delen we namen of andere contactgegevens die daarvoor nodig zijn de derde partij die deze diensten levert. Deze partijen mogen er geen persoonlijk gebruik van maken identificeerbare informatie, behalve met het oog op het verlenen van deze diensten.

Koppelingen
Deze website bevat links naar andere sites. Houd er rekening mee dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of privacypraktijken van dergelijke andere sites. Wij moedigen onze gebruikers aan om dat ook te zijn op de hoogte zijn wanneer ze onze site verlaten en de privacyverklaringen van elke andere site lezen die uw persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. Als u de juistheid wilt bevestigen van de informatie die wij van u hebben verzameld, of als u vragen heeft over het gebruik van deze informatie, neem dan contact met ons op.

bottom of page