top of page

Germany & Benelux / Duitsland & Benelux 

With our own warehouses and operating as a licensed trucking company, we are your perfect partner for road freight. We have a warehouse in Essen, in the centre of the Ruhr area, as well as in Gemert, our central hub for the Benelux.

 

Whether you have FTL cargo or LTL shipments, we are in a perfect position to assist you.

Met onze eigen loodsen en als erkend transportbedrijf zijn wij uw perfecte partner voor wegtransport. Wij beschikken over een loods in Essen, midden in het Roergebied, en ook in Gemert, onze centrale hub voor de Benelux.

 

Of u nu FTL-vracht of LTL-zendingen heeft, wij zijn in een perfecte positie om u te helpen.

bottom of page